Un supermercat Lidl amb senyal d'alerta

Catalunya expedienta Lidl per publicitat enganyosa en els descomptes

La distribuïdora alemanya va promocionar al juny una sèrie d'articles "rebaixats" el preu de venda dels quals era en realitat idèntic al que tenien al maig quan les seves etiquetes no anunciaven descomptes

L'Agència Catalana de Consum de la Generalitat ha obert un expedient sancionador a la cadena de supermercats Lidl per presumpta publicitat enganyosa a la informació sobre descomptes, informa Facua en un comunicat i han confirmat fonts de l'agència pública.

L'entitat va acusar l'empresa de "presentar com a rebaixats productes que en realitat mantenien el mateix preu que el mes anterior" el juny del 2022, com als cartrons de llet, els paquets de macarrons i els ous.

En el cas de la llet, per exemple, ha assenyalat que al juny oferia els cartrons a 0,99 euros en referència a un suposat preu anterior d'1,03 euros, mentre que, segons Facua, ja n'era el preu original.

Facua va detectar aquesta mateixa pràctica al paquet de macarrons nº6 Combino d'un quilo. Tot i estar tots dos mesos a 1,23 euros, al juny tenia un rètol d'oferta com si anteriorment hagués estat a 1,29 euros. Al paquet de 500 grams de pasta tauró Combino també hi apareixia un fals descompte de quatre cèntims respecte al que suposadament era el seu preu anterior (de 0,77 a 0,73 euros).

L'associació també va comprovar aquest estratagema per enganyar el consumidor als ous. El cartró de 24 ous L de terra costava tots dos mesos 4,05 euros malgrat el rètol de juny indicant una suposada rebaixa. El cartró de 24 ous M de terra tenia un preu de 3,79 euros. Al rètol en vermell de juny indicaven un fals preu anterior ratllat de 3,95 euros. També passava el mateix en la dotzena d'ous L de sòl, el preu dels quals de 2,19 euros no va variar d'un mes a un altre malgrat indicar un suposat preu anterior de 2,25 euros.

Lidl incompleix diverses lleis

Amb aquesta pràctica, Lidl estaria incomplint Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista en anunciar com a preu anterior a l'etiqueta d'oferta un valor que l'article no ha tingut, almenys, durant els 30 dies anteriors.

L'article 20 d'aquesta norma recull que “sempre que s'ofereixin articles amb reducció de preu, haurà de figurar amb claredat, a cadascun d'ells, el preu anterior juntament amb el preu reduït, llevat del cas que es tracti d'articles posats a la venda per primera vegada. S'entendrà per preu anterior el menor que s'hagués aplicat sobre productes idèntics en els trenta dies precedents”.

Així mateix, l'article 5 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial considera deslleial per enganyosa “qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que, tot i ser veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error als destinataris, sent susceptible d'alterar-ne el comportament econòmic”.

L'article 7 d'aquesta mateixa norma considera deslleial “l'omissió o l'ocultació de la informació necessària perquè el destinatari adopti o pugui adoptar una decisió relativa al seu comportament econòmic amb el coneixement de causa degut”.