Una estudiant usant un mòbil, en arxiu

Gairebé el 3% dels adolescents espanyols ofereixen sexe a canvi de regals o diners

Així ho demostra un estudi fet per la Universitat de Barcelona (UB), amb dades del 2023 i amb una mostra de 4.000 alumnes entre 14 i 17 anys

Un estudi realitzat per la Universitat de Barcelona ha revelat que gairebé el 3% dels adolescents espanyols han intercanviat sexe per regals o diners a l'últim any. Aquesta xifra preocupant assenyala un alarmant augment en l'explotació sexual per recompensa entre els adolescents del país, amb percentatges que superen els d'altres països europeus.

L'estudi, dut a terme pel Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la Universitat de Barcelona, va enquestar més de 4.000 alumnes entre 14 i 17 anys de 70 centres escolars de tot Espanya. Els resultats són concloents: el 17,8% dels joves han patit algun tipus d'agressió sexual a l'últim any, majoritàriament a través d'internet, seguit d'abusos amb contacte físic tant d'agressors coneguts com de desconeguts.

Una tendència preocupant és l'augment de l'explotació sexual entre adolescents, que afecta el 2,6% dels joves i és similar entre nois i noies. Les xifres a Espanya superen els rangs més alts observats a Europa (la mitjana d'aquesta pràctica està entre l'1,5% i el 2% d'adolescents), segons explica la professora Noemí Pereda, directora de l'estudi.

Si bé les noies pateixen un nombre més gran d'agressions en general, els nois són víctimes de formes més greus d'abús, incloent-hi penetració i sexe oral. Aquesta diferència reflecteix una visió patriarcal arrelada que identifica l'home com a menys propens a reportar abusos sexuals.

En termes de prevenció, l'estudi proposa una campanya nacional de conscienciació social, activitats educatives sobre violència sexual en espais comunitaris i la inclusió de la formació en victimització sexual als plans d'estudi universitaris i programes d'educació sexual integral al currículum escolar. Aquestes mesures són vitals per abordar aquest problema preocupant i protegir els adolescents de l'explotació sexual i l'abús.