Persona amb una cartera buida amb un adolescent estudiant

Gairebé 80.000 alumnes no tenen una beca per continuar estudiant després de l'ESO

Més del 30% de l'alumnat socioeconòmicament vulnerable abandona els estudis, "molt per sobre" de la resta d'alumnat (9%)

Un total de 77.840 alumnes catalans en risc de pobresa no rebien el 2022 cap beca per evitar que abandonessin els estudis un cop acaben l'ESO, segons un informe de la Fundació Bofill.

En aquest informe, la fundació ha assegurat que el 2022 hi havia 106.161 alumnes entre 3r d'ESO i 2n de Batxillerat i d'FP de grau mitjà en risc de pobresa i que "només 28.324" disposaven d'una beca de suport a l'estudi.

Ha assenyalat que el 2023, el 14% dels joves catalans va abandonar prematurament els estudis, una xifra que està per sobre de la mitjana de la resta d'Espanya (13,6%) i la de la Unió Europea (9,6% el 2022) ).

Aquest percentatge varia en funció de la renda de les famílies, ja que és del 4,1% en famílies amb més renda i del 20% en les de menys.

També destaquen que "s'han accentuat" les diferències entre les puntuacions d'alumnes de famílies més acabalades i els de menor capacitat econòmica.

La fundació ha assenyalat que un dels moments on es produeix l'abandonament escolar és en el canvi de l'ESO a l'educació postobligatòria.

De fet, més del 30% de l'alumnat socioeconòmicament vulnerable abandona els estudis "molt per sobre" de la resta d'alumnat (9%).

Proposta de beca

L'estudi apunta que a Catalunya, la política de beques a l'estudi "té un caràcter molt residual", ja que el curs 2020-2021 la inversió en beques representava un 3,4% (enfront del 3,9% de la resta d'Espanya) i el 5,9% de la Unió Europea), i que el 2022, un 16,9% d'estudiants catalans no universitaris rebien una beca (enfront del 23,4% de la resta d'Espanya).

En aquest sentit, ha plantejat la Beca + Secundària per reduir l'abandonament escolar a Catalunya i "oferir oportunitats a l'alumnat més vulnerable" entre 3r d'ESO i 2n de Batxillerat i FP de grau mitjà.

L'import es modula segons tres llindars de renda: per sota de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que el 2022 era de 16.732,3 euros per a una família de dos adults i dos menors; el llindar de risc de pobresa, de 23.723,6 euros; i les famílies amb menys ingressos, on el llindar es fixa en 29.654,5 euros.

Les beques també preveuen un increment d'hores d'orientació a l'alumnat i les famílies, amb 40 hores durant el curs per a alumnes de famílies amb baix nivell d'estudis i 30 hores per a la resta d'estudiants.

Horitzó 2030

Ha recordat que el 2023, el Govern va incrementar un 20% la partida de beques, fins als 2,5 milions, i que està previst que transfereixi a la Generalitat el seu programa de beques per a l'etapa postobligatòria, per la qual cosa insta el Govern a " articular un programa de beques sòlid i ben dotat per a l'educació secundària, que posi el focus a l'alumnat amb menys recursos”.

La Fundació Bofill s'ha proposat com a objectiu que l'any 2030 es garanteixin beques a l'alumnat de 3r d'ESO a 2n de Batxillerat de FP de grau mitjà en situació de risc de pobresa o de privació material severa, cosa que seria un 31,7 % dels alumnes catalans.

Assolir aquest objectiu suposa un impacte pressupostari d'uns 455,6 milions d'euros i la fundació ha plantejat "dues propostes intermèdies".

D'una banda, centrar els ajuts econòmics a l'educació postobligatòria, amb un cost de 198 milions d'euros; o dedicar-les tant a l'ESO com a la postobligatòria, però reduint-ne els imports, amb un cost de 283 milions.