Una dona surt de fer els exàmens

Més del 40% d'aspirants suspenen l'examen d'aptitud per als estudis d'educació

La majoria dels aspirants venien de Batxillerat

Un total de 2.707 persones han aprovat les proves d'aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària a Catalunya, cosa que representa un 56,94%, i hi ha hagut 2.047 suspensos (el 43,06% ), informen fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat.

S'han presentat 4.754 persones (949 homes i 3.805 dones) per fer aquestes proves, que es van dur a terme dissabte passat 13 d'abril.

De les persones aprovades, 614 han estat homes (el 64,70%) i 2.093 dones (el 55,01%).

Pel que fa a les vies de procedència dels aspirants, 4.200 venien de Batxillerat; 505 de FP de grau superior; i 49 procedien d'altres vies.

2.530 dels aspirants de Batxillerat han superat les PAP (el 60,24%); 153 de FP de grau superior (el 30,30%); i dels que venien d'altres vies n'han aprovat 24 (el 48,98%).

Les proves per accedir

Aquestes PAP són necessàries per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària a les universitats de Catalunya, encara que la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) no exigiran aquesta prova com a requisit daccés, però hauran de realitzar-la abans de finalitzar el primer curs acadèmic.

S'hi avalua la competència comunicativa i raonament crític dels aspirants (analitzar, interpretar i comprendre amb visió crítica el significat d'escrits, així com expressar raonaments), i la competència lògicomatemàtica (usar coneixements i habilitats de les matemàtiques per resoldre exercicis i analitzar resultats).

Hi haurà una convocatòria extraordinària de les PAP, la prova de les quals serà el 18 de juliol i els interessats es poden matricular entre el 12 i el 20 de juny.

El curs passat, després de la publicació dels resultats de les proves del 2023, el vicedegà de la Facultat d'Educació de la UB va afirmar que "els resultats demostren que les proves funcionen". Va defensar que, a diferència de la selectivitat, la PAP és una prova que filtra els aspirants a mestres sense necessitat de preparació prèvia. Els estudiants que arriben a la selectivitat ja han superat un procés de selecció en aprovar el batxillerat.