L'accés a la Conselleria de Salut

La milionària multa de la Generalitat al remeier Josep Pàmies

No és la primera vegada que passa: el Govern ja el va sancionar a ell ia la seva associació Dolça Revolució amb 390.000 euros el 2019

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha iniciat dos procediments sancionadors amb dues multes de 600.001 euros contra Josep Pàmies i la seva associació Dolça Revolució, per promoció, publicitat i informació destinada al públic sobre el clorit de sodi o diòxid de clor (MMS), informen a Europa Press fonts del departament.

No està autoritzat com a medicament, però l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals de Balaguer (La Noguera) ho promociona per curar trastorns i malalties com l'autisme.

Les mateixes fonts han explicat a Europa Press que tots dos expedients es deuen a la infracció de l'article 5 de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris per "promoció, publicitat i informació destinada al públic de productes o preparats amb finalitats medicinals" que no estan autoritzats com a medicaments".

La Conselleria ha indicat que Pàmies va ser el "promotor i organitzador" d'una conferència (cosa que fa sovint) sobre l'ús terapèutic del diòxid de clor per curar l'autisme i altres malalties humanes a Balaguer el 9 de setembre del 2023 i també va fer accessible el contingut al públic a través de la pàgina web de l'associació.

La Generalitat també justifica l'inici dels procediments per mostrar i recollir "el testimoni sobre els suposats beneficis per a la salut que suposadament han experimentat algunes persones després d'usar MMS" i per posar a disposició del públic una guia a la seva web amb pautes i indicacions per a la preparació i dosificació del compost esmentat.

"Infracció molt greu"

De la mateixa manera, la Conselleria ha apuntat que la infracció ha estat qualificada com a "molt greu" i sancionable tenint en compte la intencionalitat i l'incompliment dels advertiments previs en allò que assenyala l'article 114 del Reial decret 1/2015 i els criteris de qualificació previstos a l'article 111 del mateix Reial decret.

El 2019, la Generalitat ja havia imposat una sanció de 90.000 euros a l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals i una altra multa de 300.000 euros al mateix Pàmies.

La Conselleria de Salut ha recalcat que aquestes dues sancions prèvies estan “confirmades per sentència judicial ferma”.