Consum ha sancionat amb duresa

Multes milionàries a operadors de joc 'online' per infraccions greus o molt greus

L'acumulat de l'import de les sancions és de 81 milions d'euros, segons ha anunciat el Ministeri de Consum

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha sancionat un total de 17 operadors de joc en línia per infraccions greus o molt greus amb multes que superen, en conjunt, els 81 milions d'euros.

Així ho ha anunciat aquest divendres 3 de maig el Ministeri que dirigeix Pablo Bustinduy, que acaba de publicar les sancions imposades al sector de les apostes i jocs d'atzar en línia que han esdevingut ferms el segon semestre del 2023 a Espanya.

En aquest sentit, ha detallat que les resolucions han estat dictades per la Direcció General dOrdenació del Joc (DGOJ) i de les 17 que hi ha hagut en total, 10 han estat per infraccions molt greus.

Aquestes resolucions aglutinen la major part dels imports reclamats pel Ministeri i, a més, han suposat la inhabilitació de 9 operadors per un període de dos anys i una inhabilitació de quatre anys per a l'Organització Nacional de Discapacitats Espanyols i Europeus (ONDEE), que ha estat sancionada amb la multa més gran, 35 milions d'euros.

A més de l'ONDEE, les infraccions molt greus es corresponen amb operadors de joc en línia que operen sense llicència a Espanya i que han estat detectats per la Direcció General d'Ordenació del Joc: Rabadi, Un Digital Media, Eight Stars, Mrsloty Games Tech, Entreteniment Vermell, Onyxion Malta, Trw Corporate, Vdsoft&Script Development o Uniquegame.

Segons ha explicat el Ministeri, totes han estat sancionades durant el segon semestre, amb 5 milions d'euros cadascuna, d'acord amb el que estableix la Llei de Regulació del Joc (LRJ) per a aquest tipus d'infraccions. En total, 80 milions d'euros en sancions.

DGOJ també ha detectat infraccions greus en 7 operadors més del sector de les apostes i jocs d'atzar online. Les resolucions considerades "greus" es dirigeixen a operadors que sí que operen amb llicència, però que incorren en algun tipus d'infracció tipificada a la Llei 13/2011 de regulació del joc. Com es pot comprovar als registres de la DGOJ, entre les sancionades trobem empreses com Gamesys, 888, Esgaming o Codere. En aquests casos, el conjunt de les multes és de 1.150.000 euros en total.

Les infraccions greus i molt greus fermes en via administrativa es publicaran a la pàgina web de la DGOJ, una vegada notificats als interessats. D'altra banda, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ja ha fet públiques les resolucions sancionadores que han esdevingut fermes des del juliol del 2021. Des d'aleshores, el nombre de sancions publicades puja a 139 i s'han imposat multes per un valor total més de 333 milions d'euros.