Un home prem el botó d'un ascensor

Una normativa obligarà a reformar tres de cada quatre ascensors a Catalunya

Els propietaris tindran un termini de dos anys per fer les modificacions necessàries després de la inspecció inicial

El Ministeri d'Indústria i Turisme ha llançat una nova instrucció tècnica destinada a millorar la seguretat dels ascensors a tot el país. Aquesta normativa, que afecta tant elevadors públics com privats, té com a objectiu principal protegir la seguretat de les persones i les seves mascotes.

Impacte Significatiu a Catalunya

Segons El Periódico, aquesta nova normativa entrarà en vigor el proper 1 de juliol i afectarà aproximadament el 75% al 85% dels ascensors instal·lats a Catalunya, cosa que representa al voltant de 150.000 elevadors. Això implica que 3 de cada 4 ascensors a la regió necessitaran ser revisats per complir els nous estàndards de seguretat.

Principals Canvis i Requisits

Entre els canvis més importants s'inclou el control de pes, la instal·lació d'un telèfon de cabina per contactar amb el servei tècnic i la correcta detenció de l'ascensor a cada pis. Els ascensors instal·lats en els darrers deu anys probablement compleixin aquestes noves exigències i quedin exempts de realitzar modificacions addicionals.

Costos i Terminis per a les Modificacions

El cost de les actualitzacions variarà considerablement. Experts indiquen que les derrames poden oscil·lar entre 500 euros per a intervencions menors i fins a 40.000 euros per a reformes més complexes, de manera que podria arribar a suposar una gran vessa per a algunes comunitats de veïns.

Els propietaris tindran un termini de dos anys per fer les modificacions necessàries després de la inspecció inicial. Si les obres requerides impliquen canvis a les guies o contrapesos, el marge per complir amb la normativa s'estendrà fins a deu anys.

Aquesta iniciativa subratlla el compromís del Govern amb la seguretat i la modernització dels ascensors, garantint així la protecció de tots els usuaris.

Les 7 directives que inclou la nova normativa

Millores a implementar a tot el parc d'ascensors:

-Millorar l'anivellament.

-Detecció en portes amb cortinetes no només per feix puntual, per evitar atrapaments per les portes de cabina.

-Protecció de l'usuari contra els moviments ascendents incontrolats de la cabina i els moviments incontrolats de cabina en repòs i portes obertes.

-Comunicació bidireccional a cabina per al rescat d'usuaris atrapats.

-Substitució de guies de fusta o cilíndriques, sempre que no siguin històrics.

-Dispositius de control de càrrega.

-Modernitzar contrapès, perquè els pesos no surtin de la guia, sempre que no siguin ascensors històrics.