Patinet elèctric

Aquesta és la nova norma del Govern central que t'afecta si tens patinet elèctric

Tots els propietaris de vehicles agrícoles o industrials han de disposar d'assegurança als sis mesos

Els patinets elèctrics hauran de comptar amb assegurança obligatòria. Així ho estableix un projecte de llei aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres que transposa una directiva europea sobre l'assegurança de responsabilitat civil en la circulació d'automòbils i modifica la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor i la llei d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. Un cop aprovat pel Consell de Ministres es remetrà al Congrés dels Diputats per a la tramitació parlamentària.

D'aquesta manera, s'introdueix el concepte de vehicle personal lleuger, que són els vehicles de motor que poden assolir una velocitat màxima entre 6 i 25 km/h si el pes és inferior a 25 kg o una velocitat màxima entre 6 i 14 km/ h si el pes és superior a 25 kg.

Aquests vehicles, entre els quals hi ha els patinets elèctrics o els vehicles de mobilitat personal, han de disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

"Es busca aquí compatibilitzar l'impuls al transport urbà sostenible amb la protecció de les víctimes d'accidents causats per aquests nous vehicles", assenyala el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, que ha proposat el text.

A més, la transposició de la Directiva amplia la definició de vehicles de motor, cosa que comporta l'extensió de l'assegurança obligatòria a vehicles agrícoles o industrials, que fins ara estaven exempts, augmentant així la protecció de les víctimes. Els propietaris daquests vehicles tindran un termini de sis mesos des que es publiqui la Llei per subscriure aquesta assegurança.

Registre de vehicles lleugers el 2026

Per tal d'establir les característiques i l'abast d'aquesta modificació, la Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració disposa de sis mesos des de la publicació de la Llei per emetre una proposta de desplegament reglamentari de l'assegurança obligatòria per a aquests vehicles personals lleugers.

Així mateix, el Govern haurà de posar en marxa un registre públic de vehicles personals lleugers abans del 2 de gener del 2026. La norma introdueix canvis en les indemnitzacions a les víctimes que, segons l'Executiu, compten amb el consens de totes les parts involucrades, que es reuneixen a la Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració -administració Pública, associacions de víctimes, asseguradores i experts-.

Aquestes modificacions tenen com a objectiu, segons Presidència, agilitzar el procediment de valoració de les indemnitzacions, evitant en tant que sigui possible la via judicial en permetre acudir a qualsevol alternativa extrajudicial de resolució de conflictes; facilitant informes mèdics i atestats policials de manera gratuïta, i establint terminis més reduïts de valoració mèdica i emissió d'informes, entre d'altres mesures.

Inclusió de les empleades de la llar

Pel que fa als imports de les cobertures, s'actualitzaran d'acord amb l'índex de preus al consum (IPC). I s'incrementen o s'amplien alguns supòsits indemnitzatoris per tal de millorar la cobertura dels afectats, com és el cas per exemple de les persones dedicades a les feines de la llar de la unitat familiar.

Amb l'objectiu també de donar més seguretat a les víctimes d'accidents de trànsit, s'amplien els supòsits d'indemnització coberts del Consorci de Compensació d'Assegurances. Així, el Consorci cobrirà els accidents en cas d'insolvència per part de les entitats asseguradores.

Finalment, es modifica la Llei dordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores per permetre incrementar i millorar les facultats de control del supervisor per garantir la idoneïtat de les persones que dirigeixen lasseguradora; i la introducció de plans preventius de recuperació com a eina d'anticipació i de gestió de crisis de les asseguradores.