Un home cec amb una assistent d'ONCE

ONCE amplia el servei d'atenció a cecs estrangers que visquin a Espanya

El nou acord està en vigor des de dilluns passat 1 d'abril

ONCE amplia la cobertura del seu catàleg de prestacions de serveis socials a les persones cegues, amb deficiència visual greu o sordceguesa, de nacionalitat no espanyola i residents a Espanya oa qui el Ministeri de l'Interior hagi concedit el dret d'asil o la protecció subsidiària.

Així ho estipula un acord adoptat pel Consell General de l'ONCE que va entrar en vigor el passat dilluns 1 d'abril i estableix la tipologia diversa de serveis que podran rebre. Es tracta del compliment de l‟Organització amb la ciutadania i en funció de l‟acord Govern-ONCE per al període 2022-2031, que recull les tasques socials que l‟Administració té encomanades a la Institució.

L'aplicació de la iniciativa es farà des dels diferents centres de l'ONCE repartits per tot el territori. Per ser ateses, les persones beneficiàries, a més de disposar de residència legal a Espanya o tenir la condició acreditada de dret d'asil o la protecció subsidiària, hauran de presentar a tots dos ulls, i amb un pronòstic fefaent de no millora visual, almenys, una de les condicions següents: agudesa visual igual o inferior a 0,1 obtingudes amb la millor correcció òptica possible o camp visual reduït a 10 graus o menys.

Atenció personal i venda

Les accions datenció personal que podran sol·licitar seran de diversa índole en funció de la diferent tipologia de serveis: atenció educativa, rehabilitació, comunicació i accés a la informació, suport a locupació, suport psicosocial i benestar social.

També podran accedir a la venda de productes de loteries socials, segures i responsables de l'ONCE, sempre que reuneixin les condicions necessàries per a l'exercici de la venda i acreditin, amb certificat d'una entitat pública espanyola, un grau de discapacitat global igual o superior 33% en el cas de persones estrangeres originàries d'un Estat membre de la Unió Europea.

En el cas de persones procedents daltres països fora de la UE, a més del certificat de discapacitat igual o superior al 33% hauran de tenir permís de residència i de treball.

Des de fa anys, l'ONCE ja ofereix cobertura a les necessitats de moltes persones estrangeres, cegues o amb discapacitat visual amb residència legal a Espanya, especialment a menors, per facilitar-ne la inclusió educativa. Així, en aquest curs escolar s'han atès fins ara 621 alumnes estrangers als diferents nivells educatius, procedents de 65 nacionalitats diferents.

Així mateix, durant el 2023 s'ha autoritzat l'accés a diferents serveis que l'ONCE presta a un total de 102 persones estrangeres adultes de 34 nacionalitats, especialment en matèria de rehabilitació, comunicació i accés a la informació (tiflotecnologia).