Un peatge d'una autopista

Preus diferents en peatges segons el que contamini el teu cotxe? La voluntat del Govern

S'hauria de fer amb peatges dinàmics, cosa que ja funciona en alguns punts de la xarxa de carreteres

Un dels aspectes que preveu el Projecte de Llei de Mobilitat Sostenible d'Espanya és la implementació d'un sistema de peatges a les carreteres on els cotxes paguin en funció del que contaminin.

I és que dimarts 2 d'abril passat, la directora general de Transports per Carretera i Ferrocarril, Roser Obrer, es va reunir amb les associacions de transportistes. En aquesta cita va fer un doble anunci sobre els peatges. El primer és de sobres conegut: deixant de banda els presents a les autopistes privades, no hi haurà peatges a les autovies i carreteres espanyoles.

Aquests peatges selectius, en què la tarifa variaria, s'aplicarien, exclusivament, a les autopistes rescatades per l'administració, en concret les radials R2, R3, R4, R5, autopistes M12, AP-41 i AP-36, i alguns trams de l'autopista AP-7 a Alacant.

El 2021, Espanya es va comprometre amb Brussel·les a implementar peatges a les autovies del país per a aquest 2024. No obstant això, a causa de la falta de consens entre els actors involucrats, el Govern va haver de fer marxa enrere en aquesta decisió.

L'inconvenient va sorgir perquè la Comissió Europea havia condicionat l'assignació del sisè tram dels fons de recuperació a aquesta promesa. Per assegurar la continuació d'aquesta partida de 8.000 milions d'euros sense la introducció de peatges a les autovies, Espanya va proposar potenciar el transport ferroviari de mercaderies, una proposta que va rebre l'aprovació de Brussel·les com a alternativa.

CERMI vol que les persones amb discapacitat estiguin eximides del pagament

Un altre col·lectiu que s'ha pronunciat recentment sobre aquest tema va ser el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI). Aquest ha demanat al Congrés dels Diputats eximir el pagament de peatges a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, amb una proposta dʻesmena per aconseguir la modificació legal que permeti aquesta exempció.

En concret, l'esmena pretén declarar exempts de pagament els vehicles de persones amb mobilitat reduïda o els que transportin persones amb mobilitat reduïda quan fan ús de les autopistes de peatge. Per això, cal modificar la vigent Llei de Carreteres, aprovada el 2015.

En aquest sentit, el CERMI considera que aquesta mesura s'inscriuria dins de les polítiques d'acció positiva a què estan "obligats" els poders públics per afavorir la plena inclusió i participació de les persones amb discapacitat a la societat.