Ascensors - Catalunya

Problemes amb els ascensors: la nova normativa obligarà a canviar el 75% a Catalunya

El Govern estima que, amb la nova normativa, s'invertiran més de 700 milions d'euros en els propers set anys

Els ascensors són un dels elements més utilitzats en tots els edificis que en tenen. Tot i això, al voltant del 40% dels ascensors a Espanya, cosa que es tradueix en més de 400.000, tenen més de 30 anys. Aquesta 'edat' implica que calen unes revisions per motiu de seguretat, i el Govern ja s'ha posat fil a l'agulla perquè tots compleixin les últimes exigències. De fet, ha aprovat una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) on s'augmenten els requisits per a la instal·lació i el manteniment d'ascensors.

El cost estimat d'aquestes revisions oscil·larà entre els 500 euros, en el cas dels ajustaments menors, fins als 40.000 euros en el cas dels quals es necessiti una reforma més gran.

Aquest nou marc normatiu entrarà en vigor el proper 1 de juliol, segons va informar El Periódico , ia Catalunya tindrà una gran afectació, ja que s'hauran de revisar uns 150.000 ascensors, cosa que es tradueix en un 75%-85%, és a dir, uns 3 de cada 4.

Una inversió de 700 milions d'euros

El Govern estima que, amb la nova normativa, s'invertiran més de 700 milions d'euros els set anys vinents per modernitzar els ascensors en nombroses comunitats de veïns. Aquests canvis normatius s'han desenvolupat durant anys i abasten diversos aspectes crucials:

La implementació d'aquestes mesures vol garantir que els ascensors compleixin els estàndards de seguretat actualitzats. Alguns dels punts claus que s'inclouran a la llista de nous requisits són:

  • Protecció contra el Tancament de Portes Automàtiques: En lloc del sensor tradicional situat en un punt específic de la porta, la nova normativa exigeix la instal·lació de barreres fotoelectròniques que detecten qualsevol entrada o sortida, independentment de l'alçada, protegint especialment nens i mascotes.
  • Sistemes de Comunicació a les Cabines: Es requerirà la instal·lació de nous sistemes de comunicació per a casos d'atrapament.
  • Alertes de sobrecàrrega: Els ascensors han de tenir sistemes obligatoris per alertar sobre la sobrecàrrega.

Generació d'ocupació

A més d'augmentar la seguretat, la mesura tindrà un impacte econòmic positiu al sector dels ascensors. Segons dades de FEEDA, la patronal que agrupa el 80% de les empreses del sector, les companyies van facturar un total de 3.354 milions d'euros i van representar un augment del 4%, malgrat la disminució en la construcció de nous habitatges.

L'ocupació al sector es va mantenir estable al voltant dels 20.000 treballadors, però aquesta xifra podria augmentar a causa del major volum de feina que assumiran les empreses, segons explica El Mundo.

D'altra banda, sindicats com ara UGT FICA, han expressat un discurs menys optimista. Encara que reconeixen millores en alguns camps, com el control més gran sobre les revisions, moltes de les seves reclamacions, com establir ràtios d'ascensors per operari o un control més gran sobre el compliment dels requisits en els contractes públics, no han estat ateses.