Etiqueta B Catalunya

Quan es prohibiran els cotxes amb etiqueta B a Catalunya?

A Catalunya s'està gestant un pla ambiciós per abordar la contaminació de l'aire de manera integral

Les etiquetes mediambientals emeses per la Direcció General de Trànsit (DGT) han estat un instrument crucial en la lluita contra la contaminació a les grans urbs espanyoles.

Ciutats com Barcelona i Madrid han implementat restriccions de circulació basades en aquestes etiquetes, amb l'objectiu de reduir les emissions i millorar la qualitat de l'aire a les àrees urbanes.

A Madrid, les restriccions s'han tornat progressivament més estrictes, arribant al punt en què es preveu que, per al proper any, cap vehicle sense etiqueta podrà circular pel municipi, independentment de si el propietari és resident a la ciutat o no.

A més, el Govern central ha establert l'obligatorietat de comptar amb zones de baixes emissions a totes les ciutats amb més de 50.000 habitants, una mesura que encara no ha estat completament adoptada per molts municipis.

Tot i la desinformació que ha circulat respecte a la prohibició de circulació per a vehicles amb etiqueta B a les zones de baixes emissions, aquesta mesura encara no s'ha implementat de manera generalitzada.

Tot i això, a ciutats com Madrid i Barcelona, s'han establert requisits addicionals per circular dins d'aquestes àrees, com l'obligació d'estacionar en aparcaments públics o privats.

Com afecta la mesura a Catalunya?

A Catalunya s'està gestant un pla ambiciós per abordar la contaminació de l'aire de manera integral.

El Govern està finalitzant l'aprovació d'un pla de qualitat de l'aire que pretén establir criteris homogenis per a totes les zones de baixes emissions a la regió.

Es planteja un full de ruta que diferenciï les ciutats segons la mida poblacional, amb l'objectiu de prohibir progressivament la circulació de vehicles amb etiqueta B en aquestes zones.

Segons aquest pla, a partir de l'1 de gener del 2026, les ciutats catalanes amb més de 50.000 habitants hauran de vetar la circulació de vehicles amb etiqueta B durant episodis d'alta contaminació, i des de l'1 de gener del 2028, aquesta prohibició s'estendrà a les zones de baixes emissions íntegrament.

Pels municipis més petits, les restriccions seran menys severes, però igualment significatives.

Aquest enfocament marca una fita en la lluita contra la contaminació a Espanya, però també planteja reptes logístics i socials.

Els municipis hauran de delimitar les zones de baixes emissions i considerar excepcions per a sectors com el transport i persones de baixos recursos.

L'efectivitat d'aquestes mesures dependrà en gran mesura de la implementació local i del compromís de totes les parts involucrades.

En darrer terme, l'èxit d'aquests plans raurà en la capacitat de les ciutats per adaptar-se i en la voluntat política de seguir endavant amb mesures audaços per preservar el medi ambient i la salut pública.

Catalunya es posiciona així a l'avantguarda en la recerca de solucions innovadores per fer front a un dels desafiaments més urgents del nostre temps: la crisi climàtica.