El president de Foment del Treball Nacional i vicepresident de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, i una imatge de sequera

Foment del Treball: 'La gestió de l'aigua és el principal repte de la societat catalana'

La sequera que està patint la comunitat catalana és la "més important dels darrers temps", per la qual cosa cal "prendre mesures de caràcter urgent i immediat"

Foment de Treball considera que la gestió de l'aigua s'ha convertit en el repte principal de la Generalitat i la societat catalana, segons es desprèn d'un comunicat llançat per la patronal.

"Som conscients que Catalunya, per la situació geogràfica a zona mediterrània i per efectes del canvi climàtic, es troba en una escassetat hídrica estructural i gairebé permanent, amb una reducció de l'aigua disponible que s'ha d'afrontar amb inversions en grans infraestructures per guanyar resiliència “, afegeixen.

La sequera que està patint la comunitat catalana és la "més important dels darrers temps", per la qual cosa cal "prendre mesures de caràcter urgent i immediat".

Per part seva, Foment del Treball ha ofert "la col·laboració de les empreses per fer front a aquest important repte que representa la falta d'aigua", i ha expressat el seu rebuig a culpabilitzar qualsevol sector com el principal culpable.

"Exigim l'execució de les infraestructures i les inversions establertes a la Llei 9/2023 de 'mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional de Catalunya', establint la tramitació per emergència, d'acord amb l'article 120 de la Llei 9 /2017 de contractes del sector públic, per executar-les sense demora, agilitzant els tràmits administratius i reduint la burocràcia associada", ha sol·licitat la patronal.

Segons l'entitat, el que cal prioritzar són els projectes d'inversió a la conca del Besòs, especialment:

 • L'ampliació i la millora de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) del Besòs, que pot proporcionar en un temps breu una quantitat d'uns 20 hm³/any addicionals.
 • Noves captacions daigües subterrànies i superficials.
 • La millora de les potabilitzadores.
 • L'acceleració dels projectes per construir una estació de regeneració d'aigua a la conca.

Superar la sequera actual amb aigua regenerada per a usos industrials i agrícola

Davant d'aquesta situació, Foment proposa, entre altres coses, que es permeti la reutilització de l'aigua regenerada per a usos industrials i agrícoles; que les restriccions al sector agrícola tinguin en compte el consum d'aigua i el sistema de reg de cada explotació agrícola; permetre lús daigua no potable per al reg de supervivència darbres i jardineria, etc.

A l'àmbit de la gestió de l'oferta, l'entitat considera imprescindible procedir a la interconnexió de xarxes a les diferents conques hidrogràfiques de Catalunya com una de les solucions més factibles a curt termini per proveir d'aigua les conques internes i superar la sequera actual .

 • "Foment del Treball exigeix al Govern la interconnexió de la xarxa d'abastament del sistema Ter-Llobregat (ATL) amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)".
 • "La interconnexió està avalada tècnicament per diversos col·legis professionals, per les enginyeries i empreses constructores, per les gestores del cicle de l'aigua. Fins i tot va estar reclamada per l'Agència Catalana de l'Aigua".
 • "La interconnexió de xarxes ATL-CAT és una infraestructura permanent per a ús no recurrent, esporàdic i temporal en situacions d'emergència".
 • "Una infraestructura bidireccional, que pot donar resposta en cas de manca de subministrament del CAT des de l'Ebre per problemes tècnics".
 • "No hi ha cap problema tècnic i econòmic per a la no realització de la interconnexió de xarxes. En un termini de 6 a 8 mesos la infraestructura pot estar realitzada i en ple funcionament".

Ajuts per als sectors productius més afectats

Foment reclama al Govern que estableixi les mesures compensatòries en cas que per les restriccions s'hagin de produir parades en alguns sectors productius:

 • Cal agilitzar l'aplicació dels expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTE) tal com s'estableix a la Instrucció 1/2023, de 19 de maig, de la Secretaria de Treball, “sobre els procediments administratius per a la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació en relació amb la situació de sequera que passa Catalunya”, i en les actualitzacions posteriors.
 • Cal assumir les compensacions i els ajuts econòmics per aquells sectors industrials i de serveis que hagin d'aturar la producció obligats per les restriccions en el subministrament d'aigua, o pels sectors com l'agrari i el ramader que la sequera ha fet perdre la seva capacitat de producció, així com empreses i sectors que han estat afectats per la incapacitat del sector primari de poder oferir la matèria primera. Cal modificar el Decret Llei 1/2023 de 28 de febrer “pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional a l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya” i qualsevol altra normativa per fer-ho possible .
 • Cal potenciar les línies de subvencions per a la millora en eficiència en la gestió i lestalvi en lús de laigua, agilitzant la tramitació administrativa per tenir un efecte immediat.
 • S'ha de suspendre l'augment del cànon de l'aigua previst al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives i del sector públic per al 2024 aprovat pel Govern, que preveu un augment entre el 20% i el 40% pels diferents usuaris .