Alguns aliments bàsics

Quants catalans estan en risc de pobresa o d'exclusió social?

L'Idescat ha fet públiques les dades més recents sobre aquest indicador aquest dilluns 26 de febrer

La taxa de risc de pobresa o exclusió social, la taxa Arope-Objectiu UE 2030, a Catalunya va ser del 24,4% el 2023, tres dècimes menys que el 2022 quan va ser del 24,7%, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Aquesta reducció ve donada, principalment, per la reducció de la taxa de pobresa, que se situa en el 18%, 1,9 punts menys que l'any anterior, quan va ser del 19,9% i arriba al valor més baix des del 2015.

També ha disminuït el percentatge de població amb baixa intensitat a la feina, que se situa en el 6,6%, dues dècimes menys que el 2022, però augmenta el percentatge que viu en situació de privació material i social severa, que se situa a el 8,9%, nou dècimes més que l'any anterior.

Per edats, l'únic grup que disminueix la taxa Arope és la població de 65 o més anys, amb una taxa del 16,2%, 3,4 punts percentuals menys que l'any anterior, mentre que el grup de menors de 16 anys és del 33,1%, sis dècimes més que el 2022, i la de 16 a 64 anys també augmenta i se situa al 24,7%, quatre dècimes més.

Segons la composició de la llar, la taxa Arope de les llars amb fills dependents augmenta i se situa en el 28,6%, sis dècimes més que el 2022, mentre que la taxa de les llars sense fills dependents disminueix al 20%, vuit dècimes menys.

Per nacionalitat, la taxa Arope de les persones de més de 16 anys de nacionalitat estrangera disminueix i se situa al 48%, dos punts menys que al 2022 que era del 50%, ia les de nacionalitat espanyola és d'un 19,2 %, amb una disminució de tres dècimes percentuals.

Pel que fa a l'activitat econòmica, les persones aturades presenten una taxa Arope més elevada, del 55,6%, mentre que la taxa de les persones empleades és del 16,3%.