Desigualtat

Què opinen els joves sobre les desigualtats entre homes i dones a Espanya?

Entre part de la joventut a Espanya augmenta la idea que el noi ha de protegir la noia

El 49% dels joves afirma que les desigualtats entre homes i dones són grans o molt grans a Espanya, mentre que un 63,3% considera que la violència de gènere és un problema social molt greu, segons la quarta edició del 'Baròmetre Joventut i Gènere 2023', del Centre Reina Sofia de Fad Joventut, realitzada a través de 1.500 entrevistes a joves entre 15 i 29 anys.

L'estudi reflecteix, així mateix, que el 46% dels joves opinen que les noies es troben en pitjor situació que els nois en moltes més circumstàncies, especialment per anar soles pel carrer; el 30% creu que són pitjor tractades en xarxes socials, que tenen menys o pitjors oportunitats per a l'accés a llocs de responsabilitat a la vida política (29%), per compaginar la vida familiar i professional (26%), als salaris o en l'accés a llocs de responsabilitat a la feina (25%).

En aquest sentit, la investigació conclou que un 3% dels enquestats (2% de les dones i 5% dels homes) diuen que no han sentit discriminació en algun moment, davant del 39% el que afirma haver estat discriminat pel seu aspecte físic (42% de les dones davant del 35% dels homes); el 27% perquè és jove (35% de les dones i 19% d'homes); i el 20% per raó de gènere (27% de les dones davant del 13% dels homes).

Pel que fa als espais on s'identifiquen més experiències de discriminació, destaquen el carrer (29%), l'àmbit laboral (20%), les xarxes socials (19%) i la família (17%). Sobre les relacions sentimentals, l'informe indica que un 69% dels enquestats veuen imprescindible tenir un espai propi i individual en les relacions de parella (el 76% de les dones davant del 62% dels homes).

Entre part de la joventut a Espanya augmenta la idea que el noi ha de protegir la seva noia (del 33,6% el 2021 al 43,8% el 2023) o que la gelosia és una prova d'amor (21,2% el 2021 i 27,1% el 2023), superant en tots dos casos el grau d'acord dels homes al de les dones en 20 punts percentuals.

A més, els joves continuen preferint relacions monògames (65%), abans que sense compromís (11%). El 8% prefereix no tenir parella i el 5% s'inclina per una parella no monògama (lliure, poliamor) o altres tipus de parelles. Les dones advoquen per la monogàmia més (74% davant el 55% dels homes).

Dones, més ben preparades per als fills

L'informe revela que un 36% creu que les dones neixen més ben preparades per cuidar fills; el 26% que les dones, encara que treballin, el que realment volen és crear una llar i tenir fills; el 22% que són els homes els que han de sostenir la família; el 18% que les dones s'haurien d'ocupar abans de la cura familiar que no pas de la seva vida professional i el 13% que no és bo ensenyar un noi a cuinar, netejar o cuidar menors.

D'altra banda, el 58% dels que viuen amb la família d'origen i el 61% dels que ho fan amb la parella declara que el repartiment de les tasques és igualitari a casa seva. Tot i això, el 34% reconeix que aquestes tasques són més freqüents entre les dones.

Consideren actes de sexisme les floretes al carrer (23%), atribuir les conductes violentes abans als homes que a les dones (segons el 20%), que els canviadors de bolquers estiguin als banys de dones (20%), i un 19,7% assenyala que es valori de manera diferent la roba que porta una noia o un noi.

Percepció i valoració de la violència de gènere

Pel que fa a la violència de gènere, el 30% dels joves creu que, encara que estigui malament, és inevitable perquè sempre hi ha hagut; una consideració que s'ha mantingut estable en els darrers anys i que ha estat superior entre les dones (+/-72%) i inferior entre els homes (al voltant del 54%).

A més, el 18% dels joves es mostren d'acord que la violència de gènere no existeix i que és un invent ideològic; mentre que gairebé el 17% diu que és una cosa habitual al si d'una parella i el 16,5% no ho veu com un problema si és de baixa intensitat.

El 87% afirma que ha vist al seu entorn proper alguna situació de violència d'homes contra dones com revisar el mòbil de la parella (pel 54% entre les dones i el 35% dels homes), controlar tot allò que fa la parella (47% de dones, 25% d'homes) o limitar amb qui es pot parlar o on es pot anar (36% del total, 46% de les dones i el 26% dels homes).

El 2023, un 24,4% de les dones afirma que la seva parella els ha revisat el mòbil, un 19,7% que controlen on és permanentment i en el mateix percentatge amb qui pot parlar. Per part dels homes, el 18,5%, el 11,3% i el 15,3%, respectivament, afirmen patir el mateix tipus de violència. A més, un 21,2% de dones reconeixen coerció sexual per part de les seves parelles, davant del 9,1% dels homes.