Una noia en una piscina amb un símbol d'alerta

La sequera deixa Catalunya sense piscines: Quines són les alternatives?

La millor manera de preservar l'aigua de la piscina és tapar-la amb una lona o alguna coberta, evitant que vagin entrant partícules no desitjades durant l'estiu

Catalunya està en emergència per sequera i ha prohibit omplir piscines. La situació no sembla que hagi de millorar en els propers mesos, de manera que els catalans s'enfronten a un estiu on tindran complicacions serioses per continuar gaudint de les piscines que estiguin en establiments turístics, comunitats de veïns o unifamiliars.

La patronal de piscines ASOFAP ha reclamat al Govern català que "les mesures de gestió de l´aigua per sequera s´adeqüin a la realitat dels consums, el seu impacte econòmic, i que contemplin totes les solucions factibles i viables per garantir la major disponibilitat possible d´aigua per als diferents usos"

ASOFAP comparteix les peticions que la patronal catalana intersectorial Foment del Treball va fer a l'executiu català sobre mesures per a la gestió de l'aigua, on es posa de manifest l'escàs impacte de les piscines en el consum global d'aigua, i l'enorme valor que aporten al sector dels hotels i els allotjaments turístics, que cada any deixen milers de milions a l'economia del territori, ajudant així a pagar les inversions i els serveis públics d'aquesta regió.

Tot i això, no sembla que el Govern hagi de contemplar les peticions de la patronal i moltes persones estan buscant alternatives. La més demandada de moment ha estat canviar l'aigua dolça de les piscines per aigua salada, fet que ha provocat el col·lapse del gestor que proveeix aquest servei, amb altes llistes d'espera.

Preservar l'aigua de la piscina durant l'hivern

Una altra solució que han adoptat les empreses i comunitats de veïns més previsores, que surt molt més barata i que té menys impacte al medi ambient, ha estat conservar l'aigua de la piscina perquè arribi a l'estiu en òptimes condicions per tornar a gaudir-ne.

La millor manera de preservar l'aigua de la piscina és tapar-la amb una lona o alguna coberta, evitant que vagin entrant partícules no desitjades durant l'estiu. Abans d'instal·lar-la cal netejar el fons de la piscina i el filtre de la depuradora, mesurar el pH per assegurar que estigui als nivells adequats (entre 7 i 7,6). En cas que el pH no sigui adequat, caldrà aplicar productes per anivellar-lo abans de tapar-lo. Finalment, cal aplicar una cloració de xoc amb la depuradora en funcionament i afegir el producte d'hivernatge de l'aigua.

Seguint aquests passos serà possible tenir la piscina a punt per a l'estiu sense estar pendents dels decrets per sequera i, de passada, generar un menor impacte ambiental i per a la butxaca.