Metge

Els sindicats mèdics fan saber a Sanitat les seves necessitats ''apremiants''

Els sindicats han valorat en un comunicat "positivament" la receptivitat de García a les seves demandes

El Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC) i el Sindicat Mèdic d'Euskadi (SME) s'han reunit aquest divendres amb la ministra de Sanitat, Mónica García. La trobada, sol·licitada per les tres organitzacions el 2 d'abril passat, s'emmarca en la voluntat d'aquests sindicats perquè l'administració sanitària "doni resposta i ofereixi solucions" a algunes de les problemàtiques "apremiants" que afecten el personal facultatiu i són competència del mateix Ministeri de Sanitat.

Els sindicats han valorat en un comunicat "positivament" la receptivitat de García a les seves demandes que, com a mínim, "són representatives del 50% dels facultatius de l'Estat".

Els responsables sindicals han situat sobre la taula tres aspectes concrets relacionats amb l'exercici de la professió mèdica, sobre els quals Sanitat podria incidir amb actuacions que “reforçarien el lideratge, el benestar i el futur dels facultatius del Sistema Nacional de Salut” (SNS ). En primer lloc, han reiterat la seva petició perquè s'iniciïn els tràmits necessaris per a la creació del grup professional A1+ com a categoria de referència del personal facultatiu que reconegui la singularitat d'una professió que requereix més d'una dècada de formació i una actualització contínua de coneixements, amb un desenvolupament laboral constantment sotmès a riscos professionals i jurídics, i amb unes competències específiques”.

Aquesta nova classificació, a més, hauria d'actuar com a reconeixement implícit de la necessitat de millorar les condicions laborals i retributives de les facultatives i facultatius “perquè el sistema públic de salut sigui atractiu i competitiu per a les noves generacions, recuperant la capacitat de retenció del talent metge que es forma al nostre país".

En segon lloc, les organitzacions sindicals han manifestat a la ministra García la demanda de "posar ordre" a la delegació de competències mèdiques al personal d'infermeria. Aquesta mesura, a l'alça al conjunt de l'SNS, es pren com a "solució efectista davant del dèficit de personal facultatiu que pateixen tots els nivells assistencials".

Tot i això, les tres organitzacions qüestionen l'encaix jurídic d'aquestes pràctiques tenint en compte la relació de funcions i competències que estableix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS). "El coneixement mèdic és insubstituïble, com bé sap la ministra per la seva pròpia condició d'anestesiòloga, ja que, sense anar més lluny, la delegació de funcions també afecta els procediments de sedació", han remarcat. Així, atribucions com el diagnòstic o la prescripció de fàrmacs per al tractament de patologies són “actes mèdics per als quals només estan formats i capacitats els metges”.

En aquest sentit, han recordat a García que la transferència d'aquestes i altres competències a professionals no qualificats comporta "un triple risc als pacients," a qui s'exposa davant de possibles errors, contraindicacions o negligències; al personal facultatiu, que molt sovint ha de validar actuacions que no ha realitzat ni supervisat; i per a les mateixes infermeres, que no tenen la cobertura legal per dur a terme aquestes actuacions”. Per tot això, han demanat que es reforci el blindatge de competències que ha d'assumir cada col·lectiu professional segons la normativa vigent.

Finalment, els representants sindicals han sol·licitat a la ministra de Sanitat la recuperació de la retribució íntegra de la paga extra, retallada el 2010 com a conseqüència de la crisi econòmica, així com les reformes legals necessàries perquè el temps treballat en concepte de guàrdia sigui computat com a temps de cotització de cara a la jubilació.

Igualment, han reclamat la inclusió dels facultatius entre els professionals amb dret a jubilació voluntària anticipada, per mitjà de l‟aplicació d‟un factor de correcció al temps mínim de cotització vinculat a la penositat i el risc associat a les nostres condicions de treball.

Els sindicats també han traslladat a la ministra la necessitat de donar una solució específica a l'homologació del títol d'especialista en Medicina d'Urgències i Emergències a Andalusia, atesa la dificultat que planteja el fet que el SAS no tingui una categoria professional amb aquesta denominació .

Trobada "constructiva"

Els tres sindicats han definit la trobada com a "constructiva" i han destacat el "profund coneixement" de García respecte de les problemàtiques que afecten el col·lectiu mèdic i, en aquest sentit, han aconseguit dos compromisos. D'una banda, mantenir oberta la via de diàleg, de manera que aquesta sigui la primera de més reunions, i, de l'altra, el compromís que les legislacions que afectin l'exercici de la professió mèdica i la prestació dels serveis assistencials comptin sempre amb lopinió i les aportacions dels representants dels facultatius.

Els tres sindicats i la ministra García han acordat mantenir oberta la via de diàleg i s'han emplaçat a futures reunions per continuar avançant en la definició de mesures orientades a la millora de l'SNS a través del respecte i el reconeixement dels professionals que fan possible un servei públic de salut sense comparació al món.