Una parella es casa

Un de cada tres barcelonins que es divorcien es torna a casar al cap del temps

El percentatge de divorciats/des que torna a contraure matrimoni és més gran a partir dels 45 anys

Una ruptura mai no és la fi del món. El 30,8% dels barcelonins que es divorcien –aproximadament un de cada tres– torna a casar-se al cap del temps. La pàgina de cites SugarDaters ha comparat les dades de divorcis i les de nous matrimonis després d'un divorci per calcular quin percentatge de divorciats torna a contraure matrimoni. La font de les microdades és l'Institut Nacional d'Estadística.

El percentatge de divorciats/des que torna a contraure matrimoni és més gran a partir dels 45 anys. En aquest rang d'edat, el 36,9% dels barcelonins divorciats torna a casar-se, bé sigui civil o religiós.

Aquesta ràtio és inferior al rang d'edat entre 25 i 44 anys, quan el 24,4% dels divorciats torna a contraure matrimoni a la província de Barcelona.

Alexandra Olariu, directora de màrqueting de SugarDaters, ha explicat que "ens hauria agradat aportar també dades d´un rang d´edat menor de 25 anys. Tot i això, no ho hem pogut fer perquè les mostres són molt petites".

"Tot i així, hem vist que les ràtios de dones menors de 25 anys i divorciades que tornen a contraure matrimoni són el doble que les dels homes. És probable que aquestes dones es vulguin recassar a causa del seu gran desig de ser mares, d'estabilitat i confiança en el valor de la parella. També pot ser que hi hagi expectatives socials o familiars que suposin un factor de pressió addicional per al recassament”.

Per sexes, el 38,4% dels homes barcelonins divorciats més grans de 45 anys torna a contraure matrimoni, xifra que en el cas de les dones és del 35,2%.

Al rang d'edat entre 25 i 44 anys, aquesta ràtio és del 22,7% per als homes i el 25,9% per a les dones.

Balears, Tarragona i Girona són els territoris amb més recassaments

Segons aquesta anàlisi independent amb dades de l'INE, hi ha una tendència estable que dóna xifres de recassament després d'un divorci entre el 20% i el 40%, segons el territori.

La taxa més alta es troba a les Balears, on el 39,2% dels divorciats torna a contraure matrimoni. El segueixen Tarragona (36,5%) i Girona (35,9%).

Per la seva banda, els territoris amb menys taxa de recassament són Salamanca (20,3%), Zamora (22,2%) i Valladolid (22,3%).

Casar-se després dun divorci és una gran oportunitat per començar de nou i construir una relació sense cometre els errors del passat.

Després d'un divorci, les persones tenen una idea més clara del que busquen en una parella, cosa que condueix a una relació més sòlida i satisfactòria.

Tanmateix, és important prendre's el temps necessari per guarir i reflexionar abans de fer el pas cap a un nou matrimoni. Sempre hi ha una segona oportunitat per construir una vida plena amb algú especial, però la comunicació oberta i sincera són fonamentals per a l'èxit d'una relació.

Com s'ha fet aquesta anàlisi?

Aquesta anàlisi independent realitzada per SugarDaters suma, d'una banda, les xifres de divorcis entre el 2013 i el 2022 recollides per l'INE, que en el cas de la província de Barcelona han resultat en 122.224 divorcis.

D'altra banda, l'anàlisi suma la xifra de matrimonis entre el 2013 i el 2022 en què l'estat civil previ dels cònjuges era 'divorciat/da'. Aquestes xifres van ser a la província de Barcelona de 38.399 en homes i 36.961 en dones.

Després s'han comparat les dues mostres mitjançant una regla de tres simple.

L'INE proporciona en tots dos casos dades per edat o grups d'edat.