Moto - Aigua

Utilitzar aigua en comptes de benzina en una moto... és possible?

L'electròlisi separa l'hidrogen de l'oxigen a l'aigua amb l'ajuda de l'electricitat

Un dels somnis de qualsevol persona que tingui un vehicle és deixar de pagar benzina, un element el preu del qual va variant però que, en els darrers mesos, no ha donat treva a Espanya. És per això que més d'un enginyer ha pensat alguna vegada: Què passaria si, en comptes d'utilitzar benzina, es pogués fer servir aigua per emplenar el dipòsit?

Aquesta idea no és nova; ja als anys 60, un inventor espanyol afirmava que la seva moto podia funcionar amb aigua. Actualment, aquesta evolució tecnològica ressorgeix gràcies a Ricardo Azevedo, un ciutadà brasiler que assegura haver perfeccionat un sistema que li permet recórrer 500 quilòmetres amb un sol litre d'aigua.

El procés que fa possible aquest avenç és l'electròlisi, que separa l'hidrogen de l'oxigen a l'aigua amb l'ajut de l'electricitat. L'hidrogen resultant és utilitzat com a combustible per al motor, convertint-se en la font d'energia d'una Honda NX 200 modificada.

Tot i que Azevedo ha demostrat en vídeos que la seva moto, batejada com a Moto Power H2, pot funcionar amb aquest sistema, hi ha experts que dubten de l'eficiència del procés d'electròlisi per generar prou hidrogen com per alimentar un vehicle de manera sostinguda. Tot i això, les proves realitzades mostren que la moto opera sense inconvenients visibles.

Una de les preocupacions addicionals que es planteja és el subministrament d'aigua, especialment a regions on l'accés a aquest recurs és limitat. Tot i això, l'enginy d'Azevedo també permet l'ús d'aigües residuals, cosa que no només mitigaria el problema de l'abastament sinó que també tindria un impacte positiu en el medi ambient.

Electròlisi

Per entendre millor el procediment, l'electròlisi és un procés químic que fa servir un corrent elèctric per induir una reacció no espontània. Aquest procés es duu a terme en una cel·la electrolítica, que consta de dos elèctrodes submergits en un electròlit, una substància que conté ions lliures i pot conduir electricitat.

Aquí hi ha els elements bàsics de l'electròlisi:

1. Elèctrodes:

  • Ànode: Elèctrode positiu on passa l'oxidació (pèrdua d'electrons).
  • Càtode: Elèctrode negatiu on passa la reducció (guany d'electrons).

2. Electròlit: Una solució o substància fosa que conté ions que es poden moure lliurement. Els ions positius (cations) es dirigeixen al càtode i els ions negatius (anions) es dirigeixen a l'ànode.

3. Font denergia: Un corrent elèctric, generalment duna bateria o una font dalimentació de corrent continu (DC), que proporciona lenergia necessària per a la reacció.