El logotip de Telegram, vist en un smartphone

El jutge dóna tres hores a les operadores per suspendre Telegram a Espanya

El magistrat Pedraz acorda aquesta mesura cautelar en el marc d'un procediment per un delicte de vulneració continuada de drets de propietat intel·lectual contra els titulars de diversos canals creats a la xarxa social Telegram.

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que ha ordenat suspendre de manera cautelar l'aplicació de missatgeria instantània Telegram, ha donat un termini de tres hores a les operadores espanyoles perquè, des de la recepció de la comunicació, procedeixin a la suspensió dels recursos associats a laplicació.

En una interlocutòria, el magistrat acorda aquesta mesura cautelar en el marc d'un procediment per un delicte de vulneració continuada de drets de propietat intel·lectual contra els titulars de diversos canals creats a la xarxa social Telegram.

En concret, Pedraz ha pres aquesta decisió arran d´una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per un presumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d´autor.

El titular del Jutjat Central Cinc de l'Audiència Nacional considera aquesta mesura com a "necessària, idònia i proporcional" per a la qual no hi ha alternativa que pugui aturar la reiteració dels fets denunciats, atès que "les autoritats de les Illes Verges no han col·laborat amb la comissió rogatòria" enviada a fi que Telegram informés de determinades dades tècniques que permetrien identificar els titulars dels comptes utilitzats per a la infracció dels drets de propietat intel·lectual.

"No hi ha cap altra mesura per aturar els fets delictius"

El magistrat, partint de la premissa que l'"incompliment reiterat" de la petició adreçada a Illes Verges el passat 28 el juliol de 2023 impedeix la continuació de la instrucció de la causa, ha sostingut que "no hi ha cap altre tipus de mesura que pugui aturar la reiteració dels fets denunciats".

Aquesta falta de col·laboració de les autoritats d'Illes Verges a les quals "només se'ls demana una activitat de comunicació als responsables de la xarxa social Telegram" provoca que, segons el magistrat, s'hagin d'adoptar les mesures cautelars sol·licitades per les acusacions particulars.

"Aquesta reiterada comissió del delicte contra els drets de la propietat intel·lectual justifica l'adopció de les mesures cautelars interessades en concórrer els principis de necessitat, idoneïtat i proporcionalitat", ha argumentat Pedraz.

En aquesta línia, ha afegit que la mesura acordada és "idònia" perquè la seva execució "podria fi a la infracció dels drets de la propietat intel·lectual denunciada" en impedir l'accés al medi pel qual es distribueixen els continguts els drets dels quals de propietat es distribueixen veuen afectats.

Així mateix, ha fonamentat la seva interlocutòria en el suport legal previst a l'article 13.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECRIM), pel qual "el jutjat podrà acordar, com a primeres diligències, d'ofici oa instància de part, les mesures cautelars consistents en la retirada provisional de continguts il·lícits, en la interrupció provisional dels serveis que ofereixin aquests continguts o en el bloqueig provisional dels uns i dels altres quan radiquin a l'estranger».

Per la suma de tots aquests elements, el jutge Pedraz ha conclòs que la mesura cautelar interessada "està justificada" perquè és necessària per posar fi a la infracció denunciada, és "proporcional i idònia" per a la finalitat perseguida per la mesura, ja que no cal acudir a un altre tipus d'actuació amb la mateixa finalitat, i "està contemplada expressament per la llei".

De moment, Telegram continua operativa, tot i que està previst que en unes hores es produeixi el bloqueig ordenat per l'Audiència Nacional.

A la seva interlocutòria, Pedraz ha acordat també la pròrroga de la investigació per sis mesos, fins al 29 de setembre.