Canonades de l'ETAP de Sant Joan Despí

El Consell Agbar aprova executar els 995 ME d'inversions per pal·liar la sequera

S'ha reiterat el ferm compromís per mantenir el model d'empresa de col·laboració publicoprivada a Catalunya

El Consell d‟Administració d‟Aigües de Barcelona ha ratificat el seu compromís per continuar executant les inversions necessàries amb l‟objectiu de fer front a la sequera actual i garantir el futur de l‟aigua al‟àrea metropolitana de Barcelona en un context d‟emergència hídrica estructural.

La inversió d'Aigües de Barcelona està projectada per executar-se en quatre anys

Amb aquest compromís, la companyia ha aprovat “que la Societat continuï executant durant els propers quatre anys totes les actuacions en curs i les actuacions projectades a la Llei 9/2023, de 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya , que han d'assegurar la resiliència del servei metropolità del Cicle Integral de l'Aigua , en total col·laboració amb les administracions competents. Unes actuacions que comporten una inversió total de 955 milions d'euros.

Al Consell d'Administració s'ha reiterat el ferm compromís per mantenir el model d'empresa de col·laboració publicoprivada basat en el diàleg amb els grups de relació com la ciutadania, les persones treballadores, l'administració, els accionistes i la societat en general, sobretot mitjançant l'impuls de l'acció social, la innovació i la sostenibilitat.

Amb la ratificació del pla d'inversions per sequera, acordat amb l'administració, el Consell d'Administració d'Aigües de Barcelona creix la voluntat de continuar impulsant actuacions amb l'objectiu d' aprofitar tots els recursos hídrics disponibles , reforçar noves fonts del recurs, com l'aigua regenerada, i augmentar la resiliència de les infraestructures del cicle integral de l'aigua . A través de les esmentades inversions es podran solucionar definitivament els problemes de sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Detall de les actuacions per fer front a aquesta sequera estructural

Aquest acord inclou actuacions com la posada en marxa, ja en funcionament, d‟una instal·lació per connectar directament l‟aigua d‟origen subterrani amb la línia de tractament d‟ozonització i filtres de carbó actiu al‟estació de tractament d‟aigua potable ( ETAP) de Sant Joan Despí . Aquesta acció permet separar completament l' aigua superficial , tractada amb un procés d' osmosi inversa, de l'aigua subterrània , aportant així una resiliència més gran.

Aigües de Barcelona aprofitarà el 100% de l'aigua disponible en temps de sequera amb la nova infraestructura de l'ETAP de Sant Joan Despí

Una altra de les actuacions que es detallen a l'acord són les obres de la primera fase de l' ETAP Besòs per recuperar el recurs de la Reguera Comtal així com el projecte d'ampliació d'aquesta ETAP per aprofitar l'aigua des de la capçalera, a fi de, juntament amb la construcció de pous nous i la captació d'aigua superficial del riu Besòs , multiplicar-ne la producció, gràcies a l'aplicació de les tècniques avançades com la ultrafiltració i l'osmosi inversa. Aquesta actuació suposarà una nova aportació total d‟aigua del 15% del consum actual a la regió metropolitana.

D'altra banda, s'està executant l'ampliació del tractament d'osmosi inversa als pous Estrella , a Sant Feliu de Llobregat, on s'està construint una línia d'osmosi inversa nova i una nova línia de carbó actiu, garantint l'aprofitament de l'aqüífer i la qualitat d'un recurs necessari en el context de sequera actual. Està previst que aquesta actuació finalitzi el primer trimestre del 2025.

La comarca del Baix Llobregat clau al pla d'inversions d'Agbar

Aigües de Barcelona aprofitarà el 100% de l'aigua del riu Llobregat en temps de sequera amb la nova infraestructura de l'ETAP de Sant Joan Despí
Aigües de Barcelona aprofitarà el 100% de l'aigua del riu Llobregat en temps de sequera amb la nova infraestructura de l'ETAP de Sant Joan Despí / Foto AMB | AMB.cat

També està en marxa la construcció d' un camp de pous nou, situats als municipis de Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat per extreure aigua de la part alta de l'aqüífer del Baix Llobregat i conduir-la a l'ETAP de Sant Joan Despí , per tal d'obtenir un recurs de 0,8 m³/s. Aquest conjunt de pous també permetrà la recàrrega de l'aqüífer quan les condicions ho permetin.

Addicionalment, una altra de les obres previstes és l'ampliació dels tractaments d'osmosi inversa a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí , que convertiran la planta a la més avançada d'Europa i permetran augmentar la resiliència i la capacitat de tractament amb un increment de fins a 4 m³/s en la capacitat de producció amb osmosi inversa.

De la mateixa manera, la companyia està fent altres actuacions complementàries en la situació de sequera actual per augmentar la resiliència hídrica, com ara l'adequació de la infraestructura al Port de Barcelona, la regulació de pressions entre altres actuacions addicionals.

Llegir més: Sequera Catalunya: ja hi ha més del 24% d'aigua als embassaments de les conques internes