Agricultors tallen l'AP-7 a Girona

Per què els agricultors estan tallant les carreteres catalanes?

"Les ajudes estatals són del tot insuficients, i queden fora sectors com l'olivera i la vinya"

Els africultors catalans estan col·lapsant les principals carreteres del territori, però el soroll mediàtic està provocant que, massa vegades, s'acabi desdibuixant el motiu de les seves protestes. Per això, des d'Unió de Pagesos han remès als mitjans un comunicat on expliquen per què s'estan mobilitzant.

La baixada de producció generalitzada a causa de la sequera i l'encariment dels costos de producció posen les nostres explotacions en números vermells, per la incapacitat de repercutir-los en el preu de les nostres produccions, denuncien des de Unió de Pagesos en un comunicat.

"Les ajudes estatals són del tot insuficients, i queden fora sectors com l'olivera i la vinya. La Llei de la Cadena alimentària no funciona, perquè no serveix per reforçar veritablement el paper dels productors a la Cadena. El Pla Estratègic de la PAC està mal dissenyat, no afavoreix els camperols professionals, i no compensa les noves càrregues burocràtiques i ambientals que se'ns han imposat", denuncien els agricultors catalans en un manifest remès als mitjans.

"Hem de suportar la competència deslleial d'importacions que no compleixen les mateixes condicions que s'exigeixen a les nostres produccions", afegeixen els agricultors, que consideren que pateixen "atacs al sector traduïts amb més limitacions a la nostra activitat, basats en la ideologia, i no a la ciència". 

Per aquests motius, des del sindicat d'agricultors exigeixen:

 • Democràcia al sector agrari, ramader i forestal. Exigim clarificar la representativitat agrària i deixar enrere més de 20 anys de vulneració dels drets dels camperols, ramaders i silvicultors professionals.
 • Les institucions europees han d'assumir en els seus plans i marcs normatius que no hi ha sostenibilitat ambiental sense sostenibilitat econòmica i social. Les polítiques s'han de basar en dades científiques i tècniques ajustades a les condicions ambientals de les regions europees.
 • El compliment de la Llei de la Cadena Alimentària. El MAPA ha de publicar els criteris per determinar els costos de producció i perseguir lobjectiu que els preus estiguin per sobre dels costos.
 • Recuperar i renovar la Llei de modernització de les explotacions agràries per assegurar la prioritat de l'agricultor professional i l'explotació prioritària a les polítiques del sector.
 • Revisió del Pla Estratègic de la PAC. Preferència per la pagesia professional. Flexibilització de la condicionalitat i els eco-règims. Ajornament del QIE, i altres exigències vinculades i compensacions per als sobre costos que comporta per a les explotacions.
 • Defensa del model agrari europeu a frontera. Reciprocitat en les relacions comercials sobre lús de fitosanitaris, medicaments i mesures veterinàries i condicions ambientals. Aplicació de clàusules mirall.
 • Reforçament dels controls a les fronteres contra la introducció de plagues i malalties. Rescat del Pla d'Assegurances Agràries com a eina de garantia de les rendes del sector.
 • Investigació i actuació de les administracions competents davant de les alteracions artificials del clima contràries a un règim de precipitacions adequat al manteniment de l'activitat agrària.
 • Coordinació, mesures i recursos de les administracions competents per prevenir i compensar els danys de fauna cinegètica i fauna silvestre a l'agricultura i la ramaderia.
 • Reforçar el relleu generacional al sector i suport a la dona rural, en el context del dret civil de cada territori.
 • Participació del sector en l'elaboració de les polítiques laborals, fiscals i de seguretat social que ens afecten.
 • Protecció dels interessos agraris a les polítiques energètiques basades en renovables, salvaguardant les zones d'alt valor natural i agrari.
 • Gasoil professional agrari ja, amb la mínima fiscalitat aplicada en el moment de la compra.
 • Compliment de MITECO de la sentència del Suprem per desenvolupar el contracte elèctric de doble tarifa per al regadiu.
 • Aplicació de l'IVA tan reduït com sigui possible per als béns i serveis utilitzats en producció agrària, i per als productes bàsics d'alimentació.
 • Ampliació de les ajudes directes estatals per la sequera i crisi, per poder superar la gravetat de la situació i extensió, també per l'olivera i la vinya.
 • Disseny d'una política hidrològica preventiva per les sequeres i proactiva quan es produeixin, i reconeixement al sector agrari com a servei bàsic a la societat.
 • Gestió sanitària, per part de les administracions competents, de la fauna cinegètica i silvestre, reservori de malalties per evitar contaminacions a les granges ramaderes.
 • Adopció de mesures preventives contra la Malaltia Hemorràgica Espizoòtica (EHE) i ajuts compensatoris als ramaders afectats.
 • Revisió radical dels programes autonòmics d'eradicació de la tuberculosi bovina que, després d'anys d'aplicació, ha suposat milers de sacrificis i tancaments de granges segueixen sense complir els seus objectius.
 • Reconsideració dels llindars previstos per la revisió de la Directiva d'Emissions Industrials, que introdueixen obligacions i càrregues que milers de granges avícoles i porcines mitjanes, que no podran assumir, abocant al tancament.