Dona donant la mà a una entrevista amb un símbol de pregunta

La curiosa petició que acull la meitat de les ofertes laborals a Catalunya

Creen un baròmetre que permet conèixer les necessitats del mercat laboral

El 51% de les ofertes laborals publicades a Catalunya durant el 2023 demanen als empleats que siguin capaços d'adaptar-se al canvi, segons el nou Baròmetre d'Ocupacions i Competències de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la patronal Pimec.

Aquesta és la principal conclusió del baròmetre que han presentat aquest divendres el president de Pimec, Antoni Cañete, i la rectora de la UOC, Àngels Fitó, a la seu de la universitat a Barcelona.

La capacitat d'adaptar-se als canvis és la més demanada a la majoria dels sectors (96%) i ocupacions (68%), i forma part de les anomenades habilitats 'toves', és a dir, habilitats humanes.

Les competències més sol·licitades següents són assumir responsabilitat (29%), gestionar el temps (27%), acceptar les crítiques i l'orientació (19%), gestionar l'estrès (18%) i mostrar iniciativa (18%).

Continuen el compromís (11%), gestionar la qualitat (10%), treballar de manera independent (10%), mostrar determinació (9%) i treballar eficientment (4%).

Habilitats 'toves'

Les peticions d'habilitats toves han crescut fins al 72,5%, cinc punts percentuals més que el 2018, quan va començar l'anàlisi.

Dins d'aquestes, les més demanades després de la capacitat d'adaptar-se al canvi són treballar en equip (40%), resoldre problemes (30%), assumir responsabilitats (29%) i dirigir persones (27%).

Els sectors que més demanen aquestes competències són el financer (76%), el de la informació i les telecomunicacions (73%) i el de les activitats científiques i professionals (72%), considerats com a sectors 'durs', ja que requereixen un alt nivell de coneixements tècnics.

El baròmetre, un espai de consulta

El baròmetre compta amb una pàgina web on es pot consultar de manera interactiva quines són les professions i les competències més sol·licitades pel mercat laboral.

Les dades provenen de més d'1,7 milions d'ofertes de treball publicades en línia a Catalunya des del juliol del 2018 fins al juliol del 2023, amb voluntat de fer una actualització constant, i s'han analitzat 12 grans sectors d'activitat i 300 tipus d'ocupacions .

Utilitza la classificació europea Esco, que identifica i classifica les capacitats, les competències, les qualificacions i les ocupacions rellevants per al mercat laboral de la UE.

L'objectiu és que les universitats sàpiguen quines competències demanaran als alumnes en el futur i que les empreses trobin el talent necessari per ser més competitives.

"Escoltar el mercat"

Fitó ha valorat que adaptar-se al canvi és una competència pròpia de l'actual "context complex", en què s'han de prendre moltes decisions, i ha defensat que les dades ajudaran a crear polítiques públiques adequades per millorar la competitivitat i l'ocupació.

Cañete ha recordat que el principal problema de les empreses és trobar persones qualificades per a les necessitats que tenen i ha celebrat que el baròmetre permet “escoltar el mercat” i saber quines qualitats han de tenir els alumnes.